opcjonalny opis

KILKA SŁÓW O KANCELARII

Kancelaria Adwokacka  świadczy usługi oraz udziela porad prawnych. W oparciu o wieloletnie doświadczenie wypracowaliśmy wiele skutecznych metod prowadzenia spraw pozwalających świadczyć usługi prawnicze najwyższej jakości. Zawsze kierujemy się szeroko rozumianym dobrem klienta, podchodząc do każdej sprawy indywidualnie. Skupiamy się przede wszystkim na głębokiej analizie problemu tak, aby zapewnić wszystkim klientom jak najlepszą i komplementarną obsługę oraz fachowe porady prawne oraz najwyższą skuteczność naszych usług. Ściśle przestrzegamy zasad etyki i tajemnicy adwokackiej.

ZAKRES NASZYCH USŁUG

Reprezentujemy klientów przed wszystkimi sądami, sporządzamy pisma procesowe i opinie prawne w sprawach cywilnych, prawa pracy, prawa administracyjnego i egzekucyjnego. Prowadzimy obsługę prawną przedsiębiorców i zapewniamy kompleksową obronę w zakresie szeroko rozumianego prawa karnego. Udzielamy wszechstronnej pomocy w sprawach rodzinnych i małżeńskich.

Prawo gospodarcze 

Wraz z interdyscyplinarnym zespołem współpracowników złożonym z doradców podatkowych, doradców restrukturyzacyjnych i doradców medialnych zapewniam kompleksową obsługę przedsiębiorców. Na zlecenie Klientów wraz z podwykonawcami projektujemy i negocjujemy umowy spółek, sporządzamy umowy wspólników, regulaminy prac zarządu i inne dokumenty wewnątrzorganizacyjne. Doradzamy w sprawach związanych z łączeniem spółek. Wspierany naszych Klientów przy sprzedaży i kupnie udziałów lub całych przedsiębiorstw. Na zlecenie Klientów przeprowadzamy badania due diligence prawne i prawno-podatkowe. Planujemy i wdrażamy plan restrukturyzacji przedsiębiorstw, również w zakresie zmiany formy prowadzonej działalności gospodarczej. Wspieramy w procesie upadłości bądź likwidacji działalności.

Prawo karne i karno skarbowe 

Wspieram Klientów w zakresie postępowań przygotowawczych przed policją i prokuraturą, a także przed organami skarbowymi oraz urzędami celnymi. Zapewniam reprezentację oskarżonych, obwinionych i pokrzywdzonych w postępowaniach sądowych w każdym stadium. Reprezentuję Klientów w ramach postępowań dyscyplinarnych.

Klient indywidualny 

Prowadzę obsługę transakcji zakupu i sprzedaży mienia znacznej wartości (udziałów w spółkach, nieruchomości itp.) również spraw związanych z delikatnymi sprawami rodzinnymi. Doradzam także w zakresie skutecznego zabezpieczenia majątku posiadanego przez Klienta i ich rodziny. Zapewniam najwyższy poziom dyskrecji a relacje z Klientem oparte są na zaufaniu oraz jakości usługi.

Prawo karne gospodarcze 

Świadczę pomoc w zakresie szeroko rozumianego prawa karnego gospodarczego (white-collar crime), w tym spraw dotyczących obrotu finansowego oraz odpowiedzialności karnej członków organów spółek. Dokonuję oceny ryzyka przedsięwzięcia pod kątem odpowiedzialności prawnokarnej. Reprezentuję Klienta na wszystkich etapach postępowań karnych oraz karno–skarbowych przed sądami oraz organami postępowania przygotowawczego.

Prawo rodzinne i opiekuńcze 

Wspieramy naszych klientów w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego. W szczególności prowadzę sprawy rozwodowe i o separację.